Eerste Kamer stemt tegen afbouwen van salderingsregeling zonnepanelen

Inhoudsopgave

13 februari 2024 – Eerste Kamer stemt tegen het afbouwen van de salderingsregeling voor kleingebruikers zonnepanelen. De beslissing om de salderingsregeling voor zonnepanelen niet op korte termijn af te bouwen, is een belangrijk moment in de Nederlandse energiepolitiek. In dit nieuwsartikel gaan we dieper in op de impact van deze beslissing. We kijken naar de achtergrond van de salderingsregeling, waarom de Eerste Kamer hier niet mee ingestemd heeft, en wat dit betekent voor de toekomst van duurzame energie in Nederland.

Wat is de salderingsregeling?

Salderingsregeling zonnepanelen nieuws
Nieuws over uitstel afbouwen salderingsregeling zonnepanelen

Het plan van de regering was om de salderingsregeling geleidelijk af te bouwen vanaf 2025 tot en met 2031. Dit plan was al door de Tweede Kamer goedgekeurd, waarna er nog door de Eerste Kamer over gestemd moest worden.

Deze regeling maakt het voor particulieren en kleine ondernemingen mogelijk om de elektriciteit die ze met zonnepanelen opwekken, maar niet direct verbruiken, terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Dit teruggeleverde deel kan dan verrekend worden met hun eigen energieverbruik. Volgens het voorgestelde wetsontwerp zouden zonnepaneelbezitters een financiële vergoeding ontvangen voor de elektriciteit die ze produceren maar niet via saldering kunnen verrekenen.

Vanaf 2025 zouden huishoudens en het mkb stapsgewijs minder kunnen salderen. Vervolgens zou er vanaf 2031 niet meer gesaldeerd kunnen worden. Onderstaand zie je hoeveel procent er per jaar nog gesaldeerd zou kunnen worden volgens het plan om de regeling af te bouwen:

 • 2024: 100%
 • 2025: 64%
 • 2026: 64%
 • 2027: 55%
 • 2028: 46%
 • 2029: 37%
 • 2030: 28%
 • 2031: 0%

Discussie rond de afbouw van deze regeling

Het plan van de regering om de salderingsregeling af te bouwen, leidde de afgelopen maanden tot flink wat discussie. Zowel voorstanders als tegenstanders hebben zich de afgelopen tijd gemengd in het debat over de zonnepanelen salderingsregeling. Hieronder belichten wij zowel de voors als tegens.

Voorstanders afbouw salderingsregeling

De voorstanders van de afbouw van de salderingsregeling beargumenteren dat deze stap nodig is voor het vooruithelpen van de energiemarkt en de duurzame energietransitie in Nederland. Zij stellen dat de oorspronkelijke doelstelling van de regeling, namelijk het stimuleren van de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen, inmiddels is bereikt. Onder andere brancheorganisatie Holland Solar is voorstander van het afbouwen van de salderingsregeling.

Zonnepanelen zijn volgens hen goedkoper en efficiënter geworden, waardoor ze ook zonder subsidie een interessante investering zijn. Onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat zonnepanelen zich binnen 7 jaar terugverdienen, zelfs zonder de salderingsregeling.

Deze groep benadrukt dat de afbouw van de regeling de financiële last voor de overheid en uiteindelijk de belastingbetaler vermindert. Zij geloven ook dat het tijd is voor een meer marktgestuurde benadering, waarbij de prikkels voor duurzame energie meer in lijn zijn met de werkelijke marktwaarde van de opgewekte stroom.

Tegenstanders afbouw salderingsregeling

Tegenstanders van de afbouw van de salderingsregeling benadrukken daarentegen het belang van de regeling voor het stimuleren van investeringen in zonne-energie bij particulieren en kleine bedrijven. Zij wijzen op het feit dat de regeling zorgt voor een aantrekkelijke en snelle terugverdientijd, wat een belangrijke factor is voor veel mensen en bedrijven bij de beslissing om te investeren in zonnepanelen.

Deze groep – waaronder Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond, zo blijkt uit een oproep aan de Eerste Kamer – maakt zich zorgen dat de afbouw van de regeling de groei van duurzame energie zal vertragen, wat nadelig zou zijn voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ze wijzen erop dat de salderingsregeling een eenvoudige en effectieve manier is om duurzame energie te stimuleren en dat het behoud ervan belangrijk is voor een snelle transitie naar een duurzamer energiesysteem.

Bovendien, stellen tegenstanders, kan het abrupt beëindigen of snel afbouwen van de regeling leiden tot onzekerheid en wantrouwen bij investeerders en huiseigenaren, wat de vooruitgang op het gebied van duurzame energie in Nederland niet ten goede komt.

Besluit salderingsregeling zonnepanelen Eerste Kamer nieuws

Eerste Kamer stemt tegen afbouw salderingsregeling
Op 13 februari 2024 stemde de Eerste Kamer tegen het afbouwen van de salderingsregeling

Spannend was het zeker: Of de salderingsregeling wel of niet afgebouwd zou gaan worden. Enkele grote fracties, zoals de BBB en GroenLinks-PvdA, zouden naar verwachting een sleutelrol spelen.

Zo gaf Ferd Crone, senator voor GroenLinks-PvdA, eerder al aan: “De regeling werkt heel goed. En nu zijn eindelijk de lagere inkomensgroepen en huurders toe aan zonnepanelen, omdat ze goedkoper zijn geworden en dan schaffen we de regeling af.”

Ook Tekke Panman van BBB gaf aan het geen goed idee te vinden om de regeling af te bouwen. “De minister kan beter eerst de netcongestie aanpakken en dan pas dit doen. Deze afbouw van de saldering is een pure belastingmaatregel om de komende jaren 2,8 miljard euro op te halen bij de burgers.”

Op 13 februari 2024 heeft een meerderheid van de Eerste Kamer tegen de afbouw van de salderingsregeling gestemd (bron). Dit houdt in dat de huidige salderingsregeling – in ieder geval de aankomende tijd – in stand blijft.

Wat betekent dit besluit voor bezitters zonnepanelen?

Het besluit van de Eerste Kamer om de salderingsregeling niet af te bouwen, betekent op het moment van schrijven voor bezitters van zonnepanelen het volgende:

 • Bezitters van zonnepanelen kunnen een overschot aan opgewekte zonnestroom blijven terugleveren en verrekenen met hun eigen energieverbruik
 • Een investering in zonnepanelen blijft aantrekkelijker voor veel huishouders en bedrijven dankzij een snellere terugverdientijd
 • Op korte termijn zal de huidige salderingsregeling niet aan verandering onderhevig zijn

Toekomstige uitdagingen

Hoewel het besluit van de Eerste Kamer om de salderingsregeling te handhaven breed wordt verwelkomd, zijn er ook uitdagingen. Zo moet er aandacht zijn voor het balanceren van het elektriciteitsnet en het stimuleren van energieopslagtechnologieën. Ook blijft het belangrijk om te zoeken naar manieren om duurzame energie nog toegankelijker te maken voor een breder publiek.

Conclusie besluit Eerste Kamer uitstel afbouw zonnepanelen salderingsregeling

De Eerste Kamer heeft op 13 februari 2024 gestemd over het afbouwen van de salderingsregeling. Een meerderheid blijkt tegen de afbouw van deze regeling te zijn. Dit bekent dat de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen zoals we die nu kennen – in ieder geval op de korte termijn – blijft bestaan. Bezitters van zonnepanelen, zowel particulieren als bedrijven, kunnen hun opgewekte zonne-energie blijven terugleveren aan het net en verrekenen met hun eigen verbruik.

Zonnepanelen nodig? Vraag een offerte aan

Zonnepanelen nodig? Gaan we regelen!

Profiteer van de kracht van zonne-energie met jouw eigen zonnepanelen. Wij kunnen jou helpen met de installatie van jouw zonne-stroomsysteem.

De kracht van zonne-energie

Door jouw eigen zonne-energie op te wekken draag je bij aan een duurzamere leefomgeving én bespaar je kosten op jouw energierekening.

Zonnepanelen door Recharged laten plaatsen

Over Recharged

Wij zijn een professionele leverancier en installateur van zonnepanelen. Onze adviseurs en gecertificeerde monteurs zijn jou graag van dienst om zonnepanelen bij jou te realiseren – thuis of op kantoor. Al veel tevreden klanten gingen jou voor.

Meer lezen

Profiteer van zonne-energie

500+ tevreden klanten gingen jou voor!

Zonnepanelen offerte aanvragen

Samen komen we tot het juiste zonnepanelensysteem dat het beste op jouw situatie aansluit. Onze monteurs installeren de zonnepanelen bij jou thuis of op kantoor. Zo ben je verzekerd van een veilige, betrouwbare en vakkundige installatie.

Vraag vrijblijvend jouw zonnepanelen offerte aan. Direct inzicht in prijs en terugverdientijd. Start onze keuzehulp.