Zonnepanelen in een weiland

Inhoudsopgave

Het aantal Nederlandse gemeenten met zonneweiden, een weiland met een groot aantal zonnepanelen, is de afgelopen jaren gegroeid. Niet alleen voor gemeenten is het plaatsen van zonnepanelen in een weiland interessant. Ook agrarische bedrijven overwegen het vaker, om een deel van de benodigde stroom zelf op te kunnen wekken. Evenals dat dit voor vastgoedeigenaren een optie is. Zij gebruiken hun grond mogelijk niet in de komende jaren, wat het interessant maakt om de grond tot het beoogde moment van gebruik te vullen met zonnecollectoren. De ruimte die een weiland biedt maakt dat het aantal kWh aan opgewekte groene energie al snel hard oploopt.

Het gebruik van zonnepanelen op een weiland is niet zonder meer mogelijk. Eind 2023 kondigde het kabinet aan dat gemeenten en provincies zonnepanelen initieel op daken en gevels moeten laten monteren. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt gekeken naar onbenutte terreinen in bebouwd gebied. Is ook daar geen ruimte voor zonnecollectoren? In dat geval kunnen deze geplaatst worden op onbenutte terreinen in onbebouwde gebieden; landelijk gebied. Alleen wanneer ook dat geen optie is, kunnen zonnepanelen in een weiland overwogen worden.

Zonnepanelen op weiland leveren veel op

Zonnepanelen in een weiland
Realisatie zonnepanelen in een weiland

Dat de toepassing van zonnepanelen in een weiland voordelen biedt, blijkt wel uit het feit dat circa twintig procent van de opgewekte zonne-energie momenteel komt van zonneweides. Dat het kabinet de voorkeur geeft aan zonnepanelen op daken, hangt samen met de schaarsheid van deze grond. De grond is nodig voor de woningbouw en voedselproductie. Het maakt dat het in principe verboden is om een groot aantal zonnepanelen op een weiland te leggen. Er zijn gelukkig verschillende alternatieven voor agrarische bedrijven.

Het verbod wordt vastgelegd in de provinciale verordeningen. Er zijn situaties waarin de installatie van zonnepanelen in een weiland mogelijk blijft. Zo kan gekozen worden voor een bestemmingswijziging. Agrarische bedrijven kunnen een vergunningaanvraag indienen, het is vervolgens aan de gemeente om er een besluit over te nemen.

Voorgenomen zonneparken worden gerealiseerd

Plannen die eerder al goedgekeurd werden voor de realisatie van een groot zonnepark mogen worden uitgevoerd. Dit betekent concreet dat men de komende jaren circa vierhonderd nieuwe zonneweides realiseert. Vertaal je dat naar een oppervlakte, dan komt het overeen met de stad Leiden.

Risico op aantasting biodiversiteit

Niet alleen is de grond waarop men de zonnepanelen monteert schaars. Ook kunnen de zonneweides de lokale biodiversiteit aantasten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen. Van de 25 weilanden met zonnepanelen die onderzocht werden, bleken slechts drie te voldoen aan de eisen die men stelt aan de biodiversiteit. Volgens de onderzoekers is het zaak om te zoeken naar een verbeterde balans tussen de biodiversiteit en opwekking van groene stroom.

Gebruik van zonnepanelen op een stal

In plaats van het gebruik van zonnepanelen in een weiland, is het interessant om te kijken naar de montage van zonnepanelen op een stal. Stallen hebben doorgaans een zeer breed dak. Het maakt dat hier veel ruimte beschikbaar is voor zonne-energiesystemen. Daar komt bij dat er rondom grote stallen, in landelijke gebieden, vaak weinig bebouwing te vinden is. De kans op schaduwvorming op het dak is hierdoor beperkt. Iets wat het rendement van de zonnepanelen ten goede komt.

Voor agrarische bedrijven is met name de combinatie van zonnepanelen en elektrische landbouwvoertuigen interessant. Het levert hen een forse besparing op in de kosten. Steeds meer agrariërs kiezen voor de elektrificatie van hun apparatuur.

Gebruik van zonnepanelen in de slootwal van weilanden

Ook het gebruik van zonnepanelen aan de slootwal rondom een weiland kan het overwegen waard zijn. Houd er rekening mee, dat in beide gevallen een omgevingsvergunning nodig is voor de daadwerkelijke realisatie van het zonne-energiesysteem. Niet alle gemeenten zullen instemmen met een dergelijke vergunningaanvraag. In het verleden zijn deze aanvragen door verschillende gemeenten afgewezen.

Advies over alternatieven zonnepanelen in weiland

Heb je het gebruik van zonnepanelen in een weiland overwogen? Zoek je naar een passend alternatief, nu provincies dergelijke vergunningaanvragen afwijzen? De adviseurs van Recharged denken graag met je mee. Het is belangrijk om rekening te houden met verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan het huidige verbruik van je agrarisch bedrijf en het aantal zonnepanelen dat nodig is om dit te kunnen compenseren. Het rendement van zonnepanelen kan beïnvloed worden door schaduwvorming, het type omvormer dat je gebruikt, enzovoorts.

Daarbij speelt ook het draagvermogen van een dakconstructie mee. Hoeveel zonnepanelen kan het dak van jouw stal dragen? Een gemiddeld zonnepaneel weegt al snel twintig kilogram. Daar komt nog eens twintig kilogram bij aan extra ballast, om te voorkomen dat de zonnecollectoren los kunnen raken bij een harde wind.

Zonnepanelen nodig? Vraag een offerte aan

Zonnepanelen nodig? Gaan we regelen!

Profiteer van de kracht van zonne-energie met jouw eigen zonnepanelen. Wij kunnen jou helpen met de installatie van jouw zonne-stroomsysteem.

De kracht van zonne-energie

Door jouw eigen zonne-energie op te wekken draag je bij aan een duurzamere leefomgeving én bespaar je kosten op jouw energierekening.

Zonnepanelen door Recharged laten plaatsen

Over Recharged

Wij zijn een professionele leverancier en installateur van zonnepanelen. Onze adviseurs en gecertificeerde monteurs zijn jou graag van dienst om zonnepanelen bij jou te realiseren – thuis of op kantoor. Al veel tevreden klanten gingen jou voor.

Meer lezen

Profiteer van zonne-energie

500+ tevreden klanten gingen jou voor!

Zonnepanelen offerte aanvragen

Samen komen we tot het juiste zonnepanelensysteem dat het beste op jouw situatie aansluit. Onze monteurs installeren de zonnepanelen bij jou thuis of op kantoor. Zo ben je verzekerd van een veilige, betrouwbare en vakkundige installatie.

Vraag vrijblijvend jouw zonnepanelen offerte aan. Direct inzicht in prijs en terugverdientijd. Start onze keuzehulp.