Dit betekent de herziening van de EPBD voor Nederland  

Inhoudsopgave

Recent kwamen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot een akkoord rond de herziening van de richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Met deze herziening wordt ingezet op een forse groei in het aantal installaties van zonnepanelen. De EPBD schrijft in haar nieuwe vorm voor dat gebouwen binnen de Europese Unie vanaf 2027 standaard van zonnepanelen moeten worden voorzien. Hoewel het nog gaat om een voorlopig akkoord, lijkt het onwaarschijnlijk dat de herziening wordt teruggedraaid.

De EPBD draagt bij aan het doel van de Europese Unie om gebouwen binnen de aangesloten landen de komende jaren CO2-vrij te maken. Hierbij ligt de focus momenteel voornamelijk op de gebouwen die het slechtst presteren. Naast de verplichting tot het plaatsen van zonnepanelen vanaf 2027, bevat de herziening van de EPBD verschillende andere maatregelen die moeten bijdragen aan dit doel.

Voorstel tot herziening EPBD liep al sinds 2021

Herziening van de EPBD
Uitleg herziening van de EPBD

Het voorstel voor een herziening van de EPBD werd al in 2021 gedaan door de Europese Commissie. Dit voorstel volgde op de vorige versie, de EPBD III. Dit document stamt uit 2018 en moest halverwege maart 2020 opgenomen zijn in de wet- en regelgeving van de verschillende EU-lidstaten. Nederland heeft dat doel gehaald. Met deze herziening krijgt de EPBD III een vervolg, waarmee nog verder ingezet wordt op het reduceren van het energieverbruik van panden.

Aan de slag met het renoveren van verouderde panden

EU-lidstaten hebben de vrijheid om zelf aan de slag te gaan met de reductie van de CO2-uitstoot van residentiële panden, maar moeten ieder zorgen voor de realisatie van een renovatieplan die specifiek voor hun land geldt. Er geldt een grote mate van vrijheid; zo bepalen de verschillende landen zelf welke gebouwen zij aanpakken en hoe ze er middels renovaties voor zorgen dat de doelen gehaald worden. Het gemeenschappelijke doel hierbij is een reductie van de uitstoot van 16 procent in 2030 en een reductie van 20 tot 22 procent in 2035.

De komende jaren (tot 2030) moeten de EU-lidstaten ervoor zorgen dat tenminste 16 procent van de slechtst presterende gebouwen gerenoveerd zijn, waarbij het gaat om gebouwen die niet bedoeld zijn voor bewoning. Denk aan kantoorpanden, winkelpanden, zwembaden, scholen, enzovoorts. Dat percentage van 16 procent moet drie jaar later al op 26 procent liggen.

Gebouwen voorbereiden op installatie van zonnepanelen

Zoals eerder in dit artikel werd aangehaald, zet men in op het verhogen van het aantal installaties van zonnepanelen binnen de EU-lidstaten. Zo schrijft de EPBD onder meer voor, dat gebouwen die nieuw worden gebouwd klaar moeten zijn voor de installatie van zonne-energiesystemen.

Overigens wordt daar in Nederland momenteel zeker bij nieuwbouwwoningen al vrijwel standaard voor gekozen. Deze woningen worden voorzien van een moderne, volledig elektrische warmtepomp. De combinatie met een aantal zonnepanelen op het dak maakt de woningen niet alleen ontzettend duurzaam, maar daarmee ook aantrekkelijk voor woningzoekenden.

In de herziening van de EPBD is opgenomen dat cv-ketels op fossiele brandstoffen per 2025 niet meer gesubsidieerd mogen worden. Bij hybride oplossingen mogen EU-lidstaten wel subsidies uitgeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudens die kiezen voor een hybride warmtepomp, waarbij deze gecombineerd wordt met een (bestaande) cv-ketel in huis.

Verplichting voor openbare en niet bewoonde panden

Vanaf 2027 zal de installatie van zonne-energiesystemen geleidelijk aan verplicht worden voor openbare gebouwen en panden die niet bewoond worden. Denk ook hier aan de winkel- en bedrijfspanden, scholen, bibliotheken, enzovoorts. Wel wordt in de EPBD opgemerkt dat dit technisch en functioneel haalbaar moet zijn.

Eerste stappen worden in 2027 gezet

Er is globaal een planning gepubliceerd in de herziening van de EPBD, die voorschrijft hoe deze verplichting vanaf 2027 zal worden ingevoerd voor de verschillende EU-lidstaten. In 2027 geldt de verplichting voor nieuwe openbare en niet-residentiële gebouwen, waarvan het vloeroppervlakte (bruikbare deel) boven de 250 vierkante meter ligt.

In 2028 volgen de bestaande niet-residentiële gebouwen met een vloeroppervlakte (bruikbare deel) van 500 vierkante meter. De verplichting geldt bij deze gebouwen pas op het moment dat men het gebouw zodanig verbouwt, dat een vergunning benodigd is.

Anders ligt dit bij bestaande openbare en niet-residentiële panden met een vloeroppervlakte (bruikbare deel) van 2.000 vierkante meter of meer. Zij moeten in 2028 direct aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen, wanneer de situatie dit technisch, functioneel en economisch toelaat.

In de jaren daarna volgen de panden met een vloeroppervlakte groter dan 750 vierkante meter, evenals de panden die wel bedoeld zijn voor bewoning en bijvoorbeeld de overdekte parkeerplaatsen bij deze woningen.

Zonnepanelen nodig? Vraag een offerte aan

Zonnepanelen nodig? Gaan we regelen!

Profiteer van de kracht van zonne-energie met jouw eigen zonnepanelen. Wij kunnen jou helpen met de installatie van jouw zonne-stroomsysteem.

De kracht van zonne-energie

Door jouw eigen zonne-energie op te wekken draag je bij aan een duurzamere leefomgeving én bespaar je kosten op jouw energierekening.

Zonnepanelen door Recharged laten plaatsen

Over Recharged

Wij zijn een professionele leverancier en installateur van zonnepanelen. Onze adviseurs en gecertificeerde monteurs zijn jou graag van dienst om zonnepanelen bij jou te realiseren – thuis of op kantoor. Al veel tevreden klanten gingen jou voor.

Meer lezen

Profiteer van zonne-energie

500+ tevreden klanten gingen jou voor!

Zonnepanelen offerte aanvragen

Samen komen we tot het juiste zonnepanelensysteem dat het beste op jouw situatie aansluit. Onze monteurs installeren de zonnepanelen bij jou thuis of op kantoor. Zo ben je verzekerd van een veilige, betrouwbare en vakkundige installatie.

Vraag vrijblijvend jouw zonnepanelen offerte aan. Direct inzicht in prijs en terugverdientijd. Start onze keuzehulp.